Algemene leveringsvoorwaarden

Voor al onze transacties gelden onze leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de
KvK voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 517289346

PDF Algemene leveringsvoorwaarden  DE WIT ventilatoren BV.

 

 

Waaier van Ferrari -axiaal ventilator